Polo mantemento das dúas unidades de infantil de tres anos

Na asemblea de membros da comunidade educativa do CEIP Sigüeiro decidiuse comezar unha recollida de sinaturas de apoio ao mantemento das dúas unidades de infantil de tres anos así como enviar un escrito ao Xefe Territorial da Consellaría de Educación.

O texto da recollida é o seguinte:

Os e as abaixo asinantes manifestan o seu apoio á comunidade escolar do CEIP Sigüeiro de Oroso na súa petición de mantemento das dúas unidades de educación infantil de tres anos que debido á falta de matrícula puntual dun ano a administración educativa pon en dúbida.

Os nacementos de nenas e nenos no Concello están ao redor dos 80 todos os anos, e debido a crecemento demográfico do concello este número está en aumento, e a este número temos que sumar que somos un Concello receptor de nova poboación.

Solicitamos a vosa colaboración tanto na recollida de sinaturas, como evidentemente coa vosa propia sinatura.

Para asinar podedes recoller os impresos no Colexio, tanto no edificio de primaria como no de infantil, ou no Centro Cultural. Tamén o atoparedes na seguinte ligazón Sigue leyendo