Quen somos?

Quen somos?

É un pracer darvos a benvida á asociación de pais e nais do Colexio CEIP Sigüeiro a todas as familias que se incorporan no presente curso e animarvos a participar en todas as actividades que pensamos para os nosos fillos.

Finalidade

A ANPA “A nosa escola” é unha asociación aconfesional, apartidaria e sen ánimo de lucro. Ten capacidade e personalidade xurídica propias e os nosos fins, entre outros, son mellorar a educación que reciben os nosos fillos en todos os aspectos (educativos, sociais, persoais…), e traballar a favor do mellor funcionamento do colexio, así como o aproveitamento máximo deste.
Contribuímos, ao longo destes anos, a mellorar as infraestruturas e colaboramos activamente cos obxectivos definidos pola Comunidade Escolar en pro da mellora da educación.
Como membros desta xunta directiva, somos conscientes de que se nos brinda a oportunidade de poder mellorar a educación dos nosos fillos así como dialogar, compartir e expresar as nosas ideas e inquietudes. Todos nós somos pais e/ou nais coma vós e, por suposto, traballamos polos nosos fillos, que o merecen e que, efectivamente, desexamos o mellor para eles. É moito o traballo que nos queda por diante e cremos que a vosa colaboración pode ser fundamental.
Para poder conseguir todo o mencionado anteriormente necesitamos as vosas ideas, suxestións, peticións e apoio. De igual xeito, animámosvos a unirvos á Xunta Directiva.

Por qué pertencer á ANPA

 • Porque é a nosa responsabilidade educar os nosos fillos e as nosas fillas.
 • Pola necesidade de estar unidos para reivindicar aspectos que nos axuden a mellorar a escola pública.
 • Porque o movemento de pais e nais agrupados fai que as iniciativas e peticions sexan vistos con maior respecto por Administracions públicas, polo profesorado, pola sociedade, etc.
 • Porque existe un marco legal onde é o noso dereito participar na vida do Centro Escolar.
 • Pola importancia de “levar” ao Consello Escolar a presenza dos pais e nais, organizados nas APAs para defender intereses de todos e todas, non individuais.
 • Porque se os pais e nais non somos quen de motivarnos pola educación dos nosos fillos e fillas, por quen o faremos?
 • Porque se os pais e nais non somos activos e participativos, como explicarlles aos nosos fillos e fillas que teñen que ser persoais implicadas nunha sociedade onde poidan expresarse, participar e corresponsabilizarse no seu propio futuro.
 • Porque para realizar a formación activa dos pais e nais é necesario unir esforzos e ideas.
 • Porque a ANPA debe traballar pola integración no seu contorno, facendo uso das instalacións do Centro Educativo.
 • Porque todos somos necesarios para mellorar a calidade de vida para os nosos fillos e fillas.

Inscribirse

O presente curso a cota de socio é de 20 €/ano por familia. Esta cota págase dunha soa vez a través de domiciliación bancaria (Banco Pastor conta 0072 0296 06 0000100832), e daravos dereito a inscribir os vosos fillos nas distintas actividades que organicemos sen ter que pagar matrícula por elas. Do mesmo xeito, teredes dereito a ter voz e voto nas asembleas, e participar dunha forma máis próxima na educación dos vosos fillos.

Boletín de inscripción a ANPA

Directiva

 • Presidenta

  Isabel Fernández Gallego

 • Secretario

  Carlos Rodríguez Pérez

 • Tesoureiro

  Rubén Rubio Fidalgo

 • Vocais

  Santiago Fernández Anca
  Noelia Pardo-Ciorraga Barros
  Coro Rodríguez Fontelo